Ansatte

Vi har en moderne praksis og tilbyr ulike former for behandling.

  • Allmennpraksis, medlem av NTF
  • Lang erfaring i behandling av pasienter med tannlegeskrekk,-smertefri bedøvelse.
  • Spesialist i rotfylling.
  • Krone/bro behandling.
  • Keramiske fyllinger.
  • Ambulerende spesialistkandidat oralkirurgi
  • Bleking av tenner, estetisk tannbehandling
  • Usynlig tannregulering med Invisalign.
  • Akutthjelp.
  • Tannkjøttbehandling.

Ønsker du mer informasjon om aktuelle behandlinger kan du kontakte oss på telefonen for mer opplysninger,  64 95 16 40!

Javad Firoozkoohi

Spesialist i endodonti.
Cand. Odont 1996 Universitetet i Oslo.
Forskning ved institut for Oral biologi, UiO 1994 – 1996.
Gjesteforsker ved Forsyte Dental Center, Boston, USA 1997.
Offentlig tannhelsetjeneste 1996 – 1999.
Privatpraksis fra 1999.
Videreutdanning i endodonti, UiO 2000 – 2003.
Instruktør ved Det odontologiske fakultet, avdeling for endodonti 2001 – 2006.
Publikasjoner i norske og internasjonale tidskrifter.

Elin Inger Sørra

Elin er en erfaren allmenntannlege med bred og oppdatert kunnskap. Hun har også en bakgrunn i ernæring, som er et viktig aspekt av munnhelse. Hun er omsorgsfull og serviceminded, og ønsker å gi sine pasienter den beste behandling ut fra deres individuelle behov.

Utdannet ved Odontologisk fakultet UIO 1998.
Odontofobieksamen 2019.
ResMed kurs for fremstilling av narval snorkeskinne 2023.

Thomas Nordhammer

Thomas er en rolig og behagelig tannlege. I tillegg til å være svært faglig oppdatert er han god til å lytte og tar seg omsorgsfullt av pasienter med tannlegeskrekk.

Utdannet ved Universitetet i Oslo i 1998.
Tidligere Garnisonstannlege i forsvaret.
20 års erfaring fra privatpraksis.
Kirurgisk fjerning av visdomstenner.
Lang erfaring med Invisalign / usynlig tannregulering.

Morten Eliassen

Spesialistkandidat oralkirurgi ved UiO.
Allmenntannlege utdannet ved UiO.
Flere års erfaring innen oralkirurgiske prosedyrer som ekstirpasjoner, apicectomier og implantater. Eliassen tar imot henvisninger for slike behandlinger, og kan tilby pasientene sine allmenntannlege-priser samt akutt tilgjengelighet.
Hospitant ved Drammen sykehus og Haukeland universitetssjukehus.
Godkjent Invisalign- og Inman-behandler.
Kurs i implantatkirurgi og implantatprotetikk (Straumann).
Publisert TMD-studie i Journal of Oral Rehabilitation.
Medlem av Den norske tannlegeforening.

Alexandra S. Fevang

Tannhelsesekretær